Rydning af krat

Sydjysk naturpleje tilbyder rydning af krat

Der findes mange situationer, hvor rydning af krat kan være nødvendig.

Eksempler herpå er i forbindelse med pleje af tilgroede arealer eller ved sætning af hegn.

Rydningen kan have positiv indflydelse på plantevæksten, og arbejdet udføres naturligvis under hensyntagen til den eksisterende natur.